Projekty unijne - realizowane w naszej pralni


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Firma PP Unipral Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością zrealizowała projekt pt.:

 

Udoskonalenie usług pralniczych dzięki zastosowaniu nowoczesnej kompleksowej linii pralniczej

 

  Wartość projektu wynosi 1 525 000,00 PLN,
w tym wartość przyznanego dofinansowania 750 000,00 PLN.

 

Informacje źródłowe  na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl     

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013